Công cụ chuyển đổi Inch sang mm, cm, m

Một inch bằng bao nhiêu cm, hay 1inch bằng bao nhiêu mm, hay 1m bằng bao nhiêu inch...

Inch là tên của một đơn vị đo kích thước, được sử dụng phổ biến ở các nước Mỹ, Anh, Canada và các nước khu vực châu Âu, Châu Mỹ... Inch được viết tắt là in và đôi khi là dấu ngoặc kép " Ví dụ như: 1in, 2in hoặc 1"; 2"... Đối với viết tắt ngoặc kép " bạn sẽ thường thấy ở màn hình ti vi, máy tính... Để chuyển đổi Inch sang cm hay các đơn vị đo kích thước khác thì bạn chỉ cần nhập vào công cụ chuyển đổi bên dưới. Những thông tin khác về Inch bạn có thể xem thêm bên dưới.

Đơn vị đo Inch
Đơn vị đo Inch

1 inch bằng bao nhiêu cm

Các tiêu chuẩn về độ dài chính xác của một inch trước đây đã khác nhau. Nhưng kể từ khi áp dụng thước đo quốc tế năm 1958, inch đã dựa trên hệ mét và được định nghĩa chính xác như sau:

  • 1 inch = 25.4mm (milimet).
  • 1 inch = 2.54cm (Centimet).
  • 1 inch = 0.254dm (Deximet).
  • 1 inch = 0.0254m (met).

Cũng tương tự như đơn vị đo khác, thì dùng inch khi tính diện tích thì cũng là Inch vuông in2, thể tích inch khối in3.

Bảng quy đổi Inch sang mm, cm, m

Inchmmcmm
1 inch25,4mm2,54cm0,0254m
2 inch50,8mm5,08cm0,0508m
3 inch76,2mm7,62cm0,0762m
4 inch101,6mm10,16cm0,1016m
5 inch127mm12,7cm0,127m
6 inch152,4mm15,24cm0,1524m
7 inch177,8mm17,78cm0,1778m
8 inch203,2mm20,32cm0,2032m
9 inch228,6mm22,86cm0,2286m
10 inch254mm25,4cm0,254m
11 inch279,4mm27,94cm0,2794m
12 inch304,8mm30,48cm0,3048m
13 inch330,2mm33,02cm0,3302m
14 inch355,6mm35,56cm0,3556m
15 inch381mm38,1cm0,381m
16 inch406,4mm40,64cm0,4064m
17 inch431,8mm43,18cm0,4318m
18 inch457,2mm45,72cm0,4572m
19 inch482,6mm48,26cm0,4826m
20 inch508mm50,8cm0,508m
21 inch533,4mm53,34cm0,5334m
22 inch558,8mm55,88cm0,5588m
23 inch584,2mm58,42cm0,5842m
24 inch609,6mm60,96cm0,6096m
25 inch635mm63,5cm0,635m
26 inch660,4mm66,04cm0,6604m
27 inch685,8mm68,58cm0,6858m
28 inch711,2mm71,12cm0,7112m
29 inch736,6mm73,66cm0,7366m
30 inch762mm76,2cm0,762m
31 inch787,4mm78,74cm0,7874m
32 inch812,8mm81,28cm0,8128m
33 inch838,2mm83,82cm0,8382m
34 inch863,6mm86,36cm0,8636m
35 inch889mm88,9cm0,889m
36 inch914,4mm91,44cm0,9144m
37 inch939,8mm93,98cm0,9398m
38 inch965,2mm96,52cm0,9652m
39 inch990,6mm99,06cm0,9906m
40 inch1.016mm101,6cm1,016m
41 inch1041,4mm104,14cm1,0414m
42 inch1066,8mm106,68cm1,0668m
43 inch1092,2mm109,22cm1,0922m
44 inch1117,6mm111,76cm1,1176m
45 inch1143mm114,3cm1,143m
46 inch1168,4mm116,84cm1,1684m
47 inch1193,8mm119,38cm1,1938m
48 inch1219,2mm121,92cm1,2192m
49 inch1244,6mm124,46cm1,2446m
50 inch1270mm127cm1,27m
51 inch1295,4mm129,54cm1,2954m
52 inch1320,8mm132,08cm1,3208m
53 inch1346,2mm134,62cm1,3462m
54 inch1371,6mm137,16cm1,3716m
55 inch1397mm139,7cm1,397m
56 inch1422,4mm142,24cm1,4224m
57 inch1447,8mm144,78cm1,4478m
58 inch1473,2mm147,32cm1,4732m
59 inch1498,6mm149,86cm1,4986m
60 inch1524mm152,4cm1,524m
61 inch1549,4mm154,94cm1,5494m
62 inch1574,8mm157,48cm1,5748m
63 inch1600,2mm160,02cm1,6002m
64 inch1625,6mm162,56cm1,6256m
65 inch1651mm165,1cm1,651m
66 inch1676,4mm167,64cm1,6764m
67 inch1701,8mm170,18cm1,7018m
68 inch1727,2mm172,72cm1,7272m
69 inch1752,6mm175,26cm1,7526m
70 inch1778mm177,8cm1,778m
71 inch1803,4mm180,34cm1,8034m
72 inch1828,8mm182,88cm1,8288m
73 inch1854,2mm185,42cm1,8542m
74 inch1879,6mm187,96cm1,8796m
75 inch1905mm190,5cm1,905m
76 inch1930,4mm193,04cm1,9304m
77 inch1955,8mm195,58cm1,9558m
78 inch1981,2mm198,12cm1,9812m
79 inch2006,6mm200,66cm2,0066m
80 inch2032mm203,2cm2,032m
81 inch2057,4mm205,74cm2,0574m
82 inch2082,8mm208,28cm2,0828m
83 inch2108,2mm210,82cm2,1082m
84 inch2133,6mm213,36cm2,1336m
85 inch2159mm215,9cm2,159m
86 inch2184,4mm218,44cm2,1844m
87 inch2209,8mm220,98cm2,2098m
88 inch2235,2mm223,52cm2,2352m
89 inch2260,6mm226,06cm2,2606m
90 inch2286mm228,6cm2,286m
91 inch2311,4mm231,14cm2,3114m
92 inch2336,8mm233,68cm2,3368m
93 inch2362,2mm236,22cm2,3622m
94 inch2387,6mm238,76cm2,3876m
95 inch2413mm241,3cm2,413m
96 inch2438,4mm243,84cm2,4384m
97 inch2463,8mm246,38cm2,4638m
98 inch2489,2mm248,92cm2,4892m
99 inch2514,6mm251,46cm2,5146m
100 inch2540mm254cm2,54m
101 inch2565,4mm256,54cm2,5654m
102 inch2590,8mm259,08cm2,5908m
103 inch2616,2mm261,62cm2,6162m
104 inch2641,6mm264,16cm2,6416m
105 inch2667mm266,7cm2,667m
106 inch2692,4mm269,24cm2,6924m
107 inch2717,8mm271,78cm2,7178m
108 inch2743,2mm274,32cm2,7432m
109 inch2768,6mm276,86cm2,7686m
110 inch2794mm279,4cm2,794m
111 inch2819,4mm281,94cm2,8194m
112 inch2844,8mm284,48cm2,8448m
113 inch2870,2mm287,02cm2,8702m
114 inch2895,6mm289,56cm2,8956m
115 inch2921mm292,1cm2,921m
116 inch2946,4mm294,64cm2,9464m
117 inch2971,8mm297,18cm2,9718m
118 inch2997,2mm299,72cm2,9972m
119 inch3022,6mm302,26cm3,0226m
120 inch3048mm304,8cm3,048m
121 inch3073,4mm307,34cm3,0734m
122 inch3098,8mm309,88cm3,0988m
123 inch3124,2mm312,42cm3,1242m
124 inch3149,6mm314,96cm3,1496m
125 inch3175mm317,5cm3,175m
126 inch3200,4mm320,04cm3,2004m
127 inch3225,8mm322,58cm3,2258m
128 inch3251,2mm325,12cm3,2512m
129 inch3276,6mm327,66cm3,2766m
130 inch3302mm330,2cm3,302m
131 inch3327,4mm332,74cm3,3274m
132 inch3352,8mm335,28cm3,3528m
133 inch3378,2mm337,82cm3,3782m
134 inch3403,6mm340,36cm3,4036m
135 inch3429mm342,9cm3,429m
136 inch3454,4mm345,44cm3,4544m
137 inch3479,8mm347,98cm3,4798m
138 inch3505,2mm350,52cm3,5052m
139 inch3530,6mm353,06cm3,5306m
140 inch3556mm355,6cm3,556m
141 inch3581,4mm358,14cm3,5814m
142 inch3606,8mm360,68cm3,6068m
143 inch3632,2mm363,22cm3,6322m
144 inch3657,6mm365,76cm3,6576m
145 inch3683mm368,3cm3,683m
146 inch3708,4mm370,84cm3,7084m
147 inch3733,8mm373,38cm3,7338m
148 inch3759,2mm375,92cm3,7592m
149 inch3784,6mm378,46cm3,7846m
150 inch3810mm381cm3,81m
151 inch3835,4mm383,54cm3,8354m
152 inch3860,8mm386,08cm3,8608m
153 inch3886,2mm388,62cm3,8862m
154 inch3911,6mm391,16cm3,9116m
155 inch3937mm393,7cm3,937m
156 inch3962,4mm396,24cm3,9624m
157 inch3987,8mm398,78cm3,9878m
158 inch4013,2mm401,32cm4,0132m
159 inch4038,6mm403,86cm4,0386m
160 inch4064mm406,4cm4,064m
161 inch4089,4mm408,94cm4,0894m
162 inch4114,8mm411,48cm4,1148m
163 inch4140,2mm414,02cm4,1402m
164 inch4165,6mm416,56cm4,1656m
165 inch4191mm419,1cm4,191m
166 inch4216,4mm421,64cm4,2164m
167 inch4241,8mm424,18cm4,2418m
168 inch4267,2mm426,72cm4,2672m
169 inch4292,6mm429,26cm4,2926m
170 inch4318mm431,8cm4,318m
171 inch4343,4mm434,34cm4,3434m
172 inch4368,8mm436,88cm4,3688m
173 inch4394,2mm439,42cm4,3942m
174 inch4419,6mm441,96cm4,4196m
175 inch4445mm444,5cm4,445m
176 inch4470,4mm447,04cm4,4704m
177 inch4495,8mm449,58cm4,4958m
178 inch4521,2mm452,12cm4,5212m
179 inch4546,6mm454,66cm4,5466m
180 inch4572mm457,2cm4,572m
181 inch4597,4mm459,74cm4,5974m
182 inch4622,8mm462,28cm4,6228m
183 inch4648,2mm464,82cm4,6482m
184 inch4673,6mm467,36cm4,6736m
185 inch4699mm469,9cm4,699m
186 inch4724,4mm472,44cm4,7244m
187 inch4749,8mm474,98cm4,7498m
188 inch4775,2mm477,52cm4,7752m
189 inch4800,6mm480,06cm4,8006m
190 inch4826mm482,6cm4,826m
191 inch4851,4mm485,14cm4,8514m
192 inch4876,8mm487,68cm4,8768m
193 inch4902,2mm490,22cm4,9022m
194 inch4927,6mm492,76cm4,9276m
195 inch4953mm495,3cm4,953m
196 inch4978,4mm497,84cm4,9784m
197 inch5003,8mm500,38cm5,0038m
198 inch5029,2mm502,92cm5,0292m
199 inch5054,6mm505,46cm5,0546m
200 inch5080mm508cm5,08m
201 inch5105,4mm510,54cm5,1054m
202 inch5130,8mm513,08cm5,1308m
203 inch5156,2mm515,62cm5,1562m
204 inch5181,6mm518,16cm5,1816m
205 inch5207mm520,7cm5,207m
206 inch5232,4mm523,24cm5,2324m
207 inch5257,8mm525,78cm5,2578m
208 inch5283,2mm528,32cm5,2832m
209 inch5308,6mm530,86cm5,3086m
210 inch5334mm533,4cm5,334m
211 inch5359,4mm535,94cm5,3594m
212 inch5384,8mm538,48cm5,3848m
213 inch5410,2mm541,02cm5,4102m
214 inch5435,6mm543,56cm5,4356m
215 inch5461mm546,1cm5,461m
216 inch5486,4mm548,64cm5,4864m
217 inch5511,8mm551,18cm5,5118m
218 inch5537,2mm553,72cm5,5372m
219 inch5562,6mm556,26cm5,5626m
220 inch5588mm558,8cm5,588m
221 inch5613,4mm561,34cm5,6134m
222 inch5638,8mm563,88cm5,6388m
223 inch5664,2mm566,42cm5,6642m
224 inch5689,6mm568,96cm5,6896m
225 inch5715mm571,5cm5,715m
226 inch5740,4mm574,04cm5,7404m
227 inch5765,8mm576,58cm5,7658m
228 inch5791,2mm579,12cm5,7912m
229 inch5816,6mm581,66cm5,8166m
230 inch5842mm584,2cm5,842m
231 inch5867,4mm586,74cm5,8674m
232 inch5892,8mm589,28cm5,8928m
233 inch5918,2mm591,82cm5,9182m
234 inch5943,6mm594,36cm5,9436m
235 inch5969mm596,9cm5,969m
236 inch5994,4mm599,44cm5,9944m
237 inch6019,8mm601,98cm6,0198m
238 inch6045,2mm604,52cm6,0452m
239 inch6070,6mm607,06cm6,0706m
240 inch6096mm609,6cm6,096m
241 inch6121,4mm612,14cm6,1214m
242 inch6146,8mm614,68cm6,1468m
243 inch6172,2mm617,22cm6,1722m
244 inch6197,6mm619,76cm6,1976m
245 inch6223mm622,3cm6,223m
246 inch6248,4mm624,84cm6,2484m
247 inch6273,8mm627,38cm6,2738m
248 inch6299,2mm629,92cm6,2992m
249 inch6324,6mm632,46cm6,3246m
250 inch6350mm635cm6,35m
251 inch6375,4mm637,54cm6,3754m
252 inch6400,8mm640,08cm6,4008m
253 inch6426,2mm642,62cm6,4262m
254 inch6451,6mm645,16cm6,4516m
255 inch6477mm647,7cm6,477m
256 inch6502,4mm650,24cm6,5024m
257 inch6527,8mm652,78cm6,5278m
258 inch6553,2mm655,32cm6,5532m
259 inch6578,6mm657,86cm6,5786m
260 inch6604mm660,4cm6,604m
261 inch6629,4mm662,94cm6,6294m
262 inch6654,8mm665,48cm6,6548m
263 inch6680,2mm668,02cm6,6802m
264 inch6705,6mm670,56cm6,7056m
265 inch6731mm673,1cm6,731m
266 inch6756,4mm675,64cm6,7564m
267 inch6781,8mm678,18cm6,7818m
268 inch6807,2mm680,72cm6,8072m
269 inch6832,6mm683,26cm6,8326m
270 inch6858mm685,8cm6,858m
271 inch6883,4mm688,34cm6,8834m
272 inch6908,8mm690,88cm6,9088m
273 inch6934,2mm693,42cm6,9342m
274 inch6959,6mm695,96cm6,9596m
275 inch6985mm698,5cm6,985m
276 inch7010,4mm701,04cm7,0104m
277 inch7035,8mm703,58cm7,0358m
278 inch7061,2mm706,12cm7,0612m
279 inch7086,6mm708,66cm7,0866m
280 inch7112mm711,2cm7,112m
281 inch7137,4mm713,74cm7,1374m
282 inch7162,8mm716,28cm7,1628m
283 inch7188,2mm718,82cm7,1882m
284 inch7213,6mm721,36cm7,2136m
285 inch7239mm723,9cm7,239m
286 inch7264,4mm726,44cm7,2644m
287 inch7289,8mm728,98cm7,2898m
288 inch7315,2mm731,52cm7,3152m
289 inch7340,6mm734,06cm7,3406m
290 inch7366mm736,6cm7,366m
291 inch7391,4mm739,14cm7,3914m
292 inch7416,8mm741,68cm7,4168m
293 inch7442,2mm744,22cm7,4422m
294 inch7467,6mm746,76cm7,4676m
295 inch7493mm749,3cm7,493m
296 inch7518,4mm751,84cm7,5184m
297 inch7543,8mm754,38cm7,5438m
298 inch7569,2mm756,92cm7,5692m
299 inch7594,6mm759,46cm7,5946m
300 inch7620mm762cm7,62m
301 inch7645,4mm764,54cm7,6454m
302 inch7670,8mm767,08cm7,6708m
303 inch7696,2mm769,62cm7,6962m
304 inch7721,6mm772,16cm7,7216m
305 inch7747mm774,7cm7,747m
306 inch7772,4mm777,24cm7,7724m
307 inch7797,8mm779,78cm7,7978m
308 inch7823,2mm782,32cm7,8232m
309 inch7848,6mm784,86cm7,8486m
310 inch7874mm787,4cm7,874m
311 inch7899,4mm789,94cm7,8994m
312 inch7924,8mm792,48cm7,9248m
313 inch7950,2mm795,02cm7,9502m
314 inch7975,6mm797,56cm7,9756m
315 inch8001mm800,1cm8,001m
316 inch8026,4mm802,64cm8,0264m
317 inch8051,8mm805,18cm8,0518m
318 inch8077,2mm807,72cm8,0772m
319 inch8102,6mm810,26cm8,1026m
320 inch8128mm812,8cm8,128m
321 inch8153,4mm815,34cm8,1534m
322 inch8178,8mm817,88cm8,1788m
323 inch8204,2mm820,42cm8,2042m
324 inch8229,6mm822,96cm8,2296m
325 inch8255mm825,5cm8,255m
326 inch8280,4mm828,04cm8,2804m
327 inch8305,8mm830,58cm8,3058m
328 inch8331,2mm833,12cm8,3312m
329 inch8356,6mm835,66cm8,3566m
330 inch8382mm838,2cm8,382m
331 inch8407,4mm840,74cm8,4074m
332 inch8432,8mm843,28cm8,4328m
333 inch8458,2mm845,82cm8,4582m
334 inch8483,6mm848,36cm8,4836m
335 inch8509mm850,9cm8,509m
336 inch8534,4mm853,44cm8,5344m
337 inch8559,8mm855,98cm8,5598m
338 inch8585,2mm858,52cm8,5852m
339 inch8610,6mm861,06cm8,6106m
340 inch8636mm863,6cm8,636m
341 inch8661,4mm866,14cm8,6614m
342 inch8686,8mm868,68cm8,6868m
343 inch8712,2mm871,22cm8,7122m
344 inch8737,6mm873,76cm8,7376m
345 inch8763mm876,3cm8,763m
346 inch8788,4mm878,84cm8,7884m
347 inch8813,8mm881,38cm8,8138m
348 inch8839,2mm883,92cm8,8392m
349 inch8864,6mm886,46cm8,8646m
350 inch8890mm889cm8,89m
351 inch8915,4mm891,54cm8,9154m
352 inch8940,8mm894,08cm8,9408m
353 inch8966,2mm896,62cm8,9662m
354 inch8991,6mm899,16cm8,9916m
355 inch9017mm901,7cm9,017m
356 inch9042,4mm904,24cm9,0424m
357 inch9067,8mm906,78cm9,0678m
358 inch9093,2mm909,32cm9,0932m
359 inch9118,6mm911,86cm9,1186m
360 inch9144mm914,4cm9,144m
361 inch9169,4mm916,94cm9,1694m
362 inch9194,8mm919,48cm9,1948m
363 inch9220,2mm922,02cm9,2202m
364 inch9245,6mm924,56cm9,2456m
365 inch9271mm927,1cm9,271m
366 inch9296,4mm929,64cm9,2964m
367 inch9321,8mm932,18cm9,3218m
368 inch9347,2mm934,72cm9,3472m
369 inch9372,6mm937,26cm9,3726m
370 inch9398mm939,8cm9,398m
371 inch9423,4mm942,34cm9,4234m
372 inch9448,8mm944,88cm9,4488m
373 inch9474,2mm947,42cm9,4742m
374 inch9499,6mm949,96cm9,4996m
375 inch9525mm952,5cm9,525m
376 inch9550,4mm955,04cm9,5504m
377 inch9575,8mm957,58cm9,5758m
378 inch9601,2mm960,12cm9,6012m
379 inch9626,6mm962,66cm9,6266m
380 inch9652mm965,2cm9,652m
381 inch9677,4mm967,74cm9,6774m
382 inch9702,8mm970,28cm9,7028m
383 inch9728,2mm972,82cm9,7282m
384 inch9753,6mm975,36cm9,7536m
385 inch9779mm977,9cm9,779m
386 inch9804,4mm980,44cm9,8044m
387 inch9829,8mm982,98cm9,8298m
388 inch9855,2mm985,52cm9,8552m
389 inch9880,6mm988,06cm9,8806m
390 inch9906mm990,6cm9,906m
391 inch9931,4mm993,14cm9,9314m
392 inch9956,8mm995,68cm9,9568m
393 inch9982,2mm998,22cm9,9822m
394 inch10007,6mm1000,76cm10,0076m
395 inch10033mm1003,3cm10,033m
396 inch10058,4mm1005,84cm10,0584m
397 inch10083,8mm1008,38cm10,0838m
398 inch10109,2mm1010,92cm10,1092m
399 inch10134,6mm1013,46cm10,1346m
400 inch10160mm1016cm10,16m
401 inch10185,4mm1018,54cm10,1854m
402 inch10210,8mm1021,08cm10,2108m
403 inch10236,2mm1023,62cm10,2362m
404 inch10261,6mm1026,16cm10,2616m
405 inch10287mm1028,7cm10,287m
406 inch10312,4mm1031,24cm10,3124m
407 inch10337,8mm1033,78cm10,3378m
408 inch10363,2mm1036,32cm10,3632m
409 inch10388,6mm1038,86cm10,3886m
410 inch10414mm1041,4cm10,414m
411 inch10439,4mm1043,94cm10,4394m
412 inch10464,8mm1046,48cm10,4648m
413 inch10490,2mm1049,02cm10,4902m
414 inch10515,6mm1051,56cm10,5156m
415 inch10541mm1054,1cm10,541m
416 inch10566,4mm1056,64cm10,5664m
417 inch10591,8mm1059,18cm10,5918m
418 inch10617,2mm1061,72cm10,6172m
419 inch10642,6mm1064,26cm10,6426m
420 inch10668mm1066,8cm10,668m
421 inch10693,4mm1069,34cm10,6934m
422 inch10718,8mm1071,88cm10,7188m
423 inch10744,2mm1074,42cm10,7442m
424 inch10769,6mm1076,96cm10,7696m
425 inch10795mm1079,5cm10,795m
426 inch10820,4mm1082,04cm10,8204m
427 inch10845,8mm1084,58cm10,8458m
428 inch10871,2mm1087,12cm10,8712m
429 inch10896,6mm1089,66cm10,8966m
430 inch10922mm1092,2cm10,922m
431 inch10947,4mm1094,74cm10,9474m
432 inch10972,8mm1097,28cm10,9728m
433 inch10998,2mm1099,82cm10,9982m
434 inch11023,6mm1102,36cm11,0236m
435 inch11049mm1104,9cm11,049m
436 inch11074,4mm1107,44cm11,0744m
437 inch11099,8mm1109,98cm11,0998m
438 inch11125,2mm1112,52cm11,1252m
439 inch11150,6mm1115,06cm11,1506m
440 inch11176mm1117,6cm11,176m
441 inch11201,4mm1120,14cm11,2014m
442 inch11226,8mm1122,68cm11,2268m
443 inch11252,2mm1125,22cm11,2522m
444 inch11277,6mm1127,76cm11,2776m
445 inch11303mm1130,3cm11,303m
446 inch11328,4mm1132,84cm11,3284m
447 inch11353,8mm1135,38cm11,3538m
448 inch11379,2mm1137,92cm11,3792m
449 inch11404,6mm1140,46cm11,4046m
450 inch11430mm1143cm11,43m
451 inch11455,4mm1145,54cm11,4554m
452 inch11480,8mm1148,08cm11,4808m
453 inch11506,2mm1150,62cm11,5062m
454 inch11531,6mm1153,16cm11,5316m
455 inch11557mm1155,7cm11,557m
456 inch11582,4mm1158,24cm11,5824m
457 inch11607,8mm1160,78cm11,6078m
458 inch11633,2mm1163,32cm11,6332m
459 inch11658,6mm1165,86cm11,6586m
460 inch11684mm1168,4cm11,684m
461 inch11709,4mm1170,94cm11,7094m
462 inch11734,8mm1173,48cm11,7348m
463 inch11760,2mm1176,02cm11,7602m
464 inch11785,6mm1178,56cm11,7856m
465 inch11811mm1181,1cm11,811m
466 inch11836,4mm1183,64cm11,8364m
467 inch11861,8mm1186,18cm11,8618m
468 inch11887,2mm1188,72cm11,8872m
469 inch11912,6mm1191,26cm11,9126m
470 inch11938mm1193,8cm11,938m
471 inch11963,4mm1196,34cm11,9634m
472 inch11988,8mm1198,88cm11,9888m
473 inch12014,2mm1201,42cm12,0142m
474 inch12039,6mm1203,96cm12,0396m
475 inch12065mm1206,5cm12,065m
476 inch12090,4mm1209,04cm12,0904m
477 inch12115,8mm1211,58cm12,1158m
478 inch12141,2mm1214,12cm12,1412m
479 inch12166,6mm1216,66cm12,1666m
480 inch12192mm1219,2cm12,192m
481 inch12217,4mm1221,74cm12,2174m
482 inch12242,8mm1224,28cm12,2428m
483 inch12268,2mm1226,82cm12,2682m
484 inch12293,6mm1229,36cm12,2936m
485 inch12319mm1231,9cm12,319m
486 inch12344,4mm1234,44cm12,3444m
487 inch12369,8mm1236,98cm12,3698m
488 inch12395,2mm1239,52cm12,3952m
489 inch12420,6mm1242,06cm12,4206m
490 inch12446mm1244,6cm12,446m
491 inch12471,4mm1247,14cm12,4714m
492 inch12496,8mm1249,68cm12,4968m
493 inch12522,2mm1252,22cm12,5222m
494 inch12547,6mm1254,76cm12,5476m
495 inch12573mm1257,3cm12,573m
496 inch12598,4mm1259,84cm12,5984m
497 inch12623,8mm1262,38cm12,6238m
498 inch12649,2mm1264,92cm12,6492m
499 inch12674,6mm1267,46cm12,6746m
500 inch12700mm1270cm12,7m

Minh Hoàng

Cao Minh Hoàng, sinh năm 1982, sống tại Bình Dương. Hiện đang làm công việc SEO, quản trị website Wordpress cho các công ty NNM GROUP, LGMG. Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thi công cửa nhôm, cửa nhựa, cửa kính và phụ kiện cửa...