Bản quyền nội dung

NNM GROUP xin gửi đến các bạn một số chính sách về việc sử dụng nội dung như hình ảnh, chữ viết, số, video... được chia sẻ tại website https://cuanhua-loithep.com (sau đây viết tắt là NNM GROUP) như sau:

  • Tất cả những nội dung tại website NNM GROUP được chia sẻ từ nhiều tác giả có kinh nghiệm và đều được bảo vệ bản quyền bởi DMCA.
  • Không một cá nhân hoặc tổ chức nào được phép sao chép, sửa đổi, hoặc sử dụng với mục đích thương mại hay mục đích chia sẻ khi chưa xin phép từ các tác giả.
  • Khi sao chép, hoặc sử dụng lại nội dụng từ chúng tôi xin vui lòng ghi rõ nguồn như bên dưới

Chia sẻ từ website: https://cuanhua-loithep.com

  • Mọi hành vi sao chép, hoặc sử dụng lại một đoạn, hoặc nguyên bài viết mà không xin phép, hay không ghi rõ nguồn sẽ được chúng tôi nhắc nhở qua email. Sau 7 ngày kể từ ngày gửi email nếu không gỡ bỏ, hoặc ghi rõ nguồn chúng tôi sẽ thực hiện tố cáo vi phạm nội dung gỡ bỏ khỏi google bằng DMCA.
  • Chúng tôi có quyền xóa bỏ, hoặc sửa lại nội dung phần bình luận cho phù hợp với nội dung tại Website.

NNM GROUP