Bản lề 1D

Tại danh mục Bản lề 1D có tất cả 6 mẫu và loại sản phẩm.

Bản lề 1D là bản lề thường sử dụng để gắn cho cửa sổ mở quay 180 độ. Đây là danh mục tổng hợp tất cả các loại bản lề 1D sử dụng cho cửa nhôm hệ và cửa nhựa lõi thép uPVC.

Hiển thị tất cả 6 kết quả