Lõi khóa

Lõi khóa hay ruột khóa là một bộ phận rất quan trọng của bộ khóa. Thông thường lõi khóa hay ruột khóa sẽ đi kèm với bộ khóa. Tuy nhiên một số trường hợp làm mất chìa, hay muốn thay chìa khóa mới cho bộ khóa… thì cần phải mua ruột khóa mới để thay thế lõi hay ruột khóa cũ ở nhà. Mua lõi khóa hay ruột khóa thì cần chú ý đến kích thước chiều dài của lõi khóa.

Hiển thị 16 sản phẩm